2003r. - teraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Matematyki i Informatyki
kierunek: informatyka
specjalność: inżynieria oprogramowania
1999r. - 2003r. V Liceum Ogólnoksztalc±ce w Poznaniu
klasa informatyczna
1991r. - 1999r. Szkoła Podstawowa nr 59 w Poznaniu