temat pracy magisterskiej:

BUDOWANIE ONTOLOGII OGÓLNEJ
W OPARCIU O MASZYNOWE PRZETWARZANIE SŁOWNIKÓW